Primo Lister

Plast og plastindustrien spiller en vigtig rolle i miljøstyringen i fremtiden

Miljø

Miljovenlig

PLAST OG PLASTINDUSTRIEN SPILLER EN VIGTIG ROLLE I MILJØSTYRINGEN I FREMTIDEN

PRIMO Danmark A/S hilser de stigende krav til miljøstyring velkommen. Vi har været certificeret efter ISO 14001 – miljøstandarden for miljø siden år 2000.

Denne certificering sender et stærkt signal til de lokale myndigheder, kunder og forbrugere om, at PRIMO tager højde for alle miljøhensyn, som er forbundet med produktionen og brugen af vores produkter.

PRIMO er blevet stadig mere involveret i vore joint-venture partneres produktioner, og i samfundets forbrug af og disposition over plast som helhed. Det gælder særligt områder, hvor vore produkter bruges.

Der findes forskellige former for montering afhængig af listen, underlag mv.

Vort store engagement i miljøet udtrykkes ved:

– Miljøcertificering i vore produktionsenheder
– Deltagelse i indsamling og genbrugssystemer
– Andre aktiviteter, der forbedrer miljøet

PRODUKTION

En hvilken som helst form for produktion påvirker det omgivende miljø. Vores mål er at begrænse alle former for ugunstige virkninger. PRIMO har gjort følgende:
● Optimeret produktionsteknologi (ekstruderinger)
● Indført afkøling af grundvand
● Initieret sortering og styring af affaldsprodukter
● Opnået miljøcertificeringer
● Initeret genbrug af interne plastaffaldsprodukter
● Initeret behandling af materiel afkøling af vand til genbrug i lukkede cirkler

Miljo Venlige Lister 1 (1)
Miljo Montering 1

PRODUKTER

Plast er med sin lange levetid og praktisk talt vedligeholdelsesfri egenskaber et suverænt materiale. Men vi er nødt til at tage hensyn til, at vore produkter har et omgivende miljø krav -”fra vugge til grav”.

PRIMO er blevet en pionérvirksomhed, og drivkraft i udviklingen af plastprofiler der tager størst muligt hensyn til miljøet.
● Returemballage bruges, hvor der er mulighed for det.
● Vi genanvender eget spildmateriale 
● Vi kan indsamle og sortere spildmateriale fra ekstern produktion
● Spildindsamlingssystem for kasserede byggekomponenter af plast mv.
● Vi udvikler nye produkter hvor der kan anvendes genbrugsplast

Bureau Veritas Certification er et uafhængigt certificeringsorgan, som fører kontrol med Primo’s miljøstyringssystem årligt ved at gennemgå opfyldelse af miljøkravene. Dette bidrager til at sikre, at PRIMO fortsat lever op til de krav som ISO 14001 certificeringen indebærer.

FIND NÆRMESTE FORHANDLER

PRIMO lister kan fås i en lang række danske byggemarkeder.
Klik herunder og find en forhandler tæt på.

CE MÆRKNING AF PRIMO LISTER

Jf. Energistyrelsen (byggevareinfo.dk) foreligger der ikke en CE-mærkning af
lister, da der endnu ikke er lavet en harmoniseret standard for disse produkter.

Som bl.a. ISO 9001 og 14001 certificeret i mere end 20 år vil PRIMO naturligvis sørge
for en korrekt CE-mærkning i samme øjeblik, en harmoniseret standard foreligger.